Foreningens formål er at samle unge med fælles interesser, som f.eks. at lave aktiviteter som giver sammenhold og stabilitet imellem medlemmerne i foreningen.

Aktivitets aftener, hvor medlemmerne har mulighed for at hjælpe med daglig drift af foreningens lokaler, bowlingaftener, udflugter, foredrag, kurser, motion m.m.

Udførelse af forefaldende arbejde for den offentlige/private sektor i Hjørring Kommune.

Disse aktiviteter udføres for at:

    1. At styrke medlemmerne og lære dem at tage ansvar ikke blot sig selv, men også for andre.
    2. At være med i et stort netværk og tage del i andres viden og erfaringer.
    3. At kunne komme i klubben på klubaftner og hygge sig med andre. At deltage i det frivillige arbejde som klubben udfører i kommunen.
    4. At styrke frivilligt arbejde generelt og hjælpe andre klubber med diverse gøremål.

Herunder vil foreningen fungere som et socialt samvirke for de af medlemmerne som måtte have problemer i dagligdagen. Foreningen vil udvise stor vilje og fleksibilitet over for medlemmerne samt at tilstræbe en ekstra hjælp for de medlemmer som måtte have behov for det. Denne forenings arbejdes udføres for at skabe et alternativt netværk for unge mennesker, som deler interessen for at hjælpe andre for herigennem at hjælpe sig selv til at forbedre livskvaliteten.